Jak to wygląda w praktyce?

10 zasad głównych, którymi się kieruję:

1. Ćwiczymy faktyczny przebieg rozmowy z podziałem na role bazując na Twoich doświadczeniach, umiejętnościach, projektach z Twoim udziałem, itp.

2. Przygotowanie może dotyczyć konkretnej rozmowy albo możemy przygotowywać się ogólnie do rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy oceniającej lub innej, której przebieg czy efekt jest dla Ciebie ważny. Ogólnie nie znaczy jednak pobieżnie. Wyznaczasz sobie cel i na tej podstawie tworzymy rozwiązania, które pomogą Ci go zrealizować.

3. Przygotowanie prowadzone jest w formie rozmowy coachingowej co w praktyce oznacza, że zadaję Ci sporo pytań, mających wesprzeć wypracowanie Twoich rozwiązań.

4. Podczas spotkania z Tobą udzielam informacji zwrotnej na temat tego, co słyszę i co widzę. Mówię również o tym, co w związku z tym pomyślałam, bądź jak się poczułam. Robiąc to działam jak lustro, dzięki temu łatwiej jest Ci zobaczyć siebie tak, jak widzą to inni, dostrzec to, co Ci się podoba i zmodyfikować to, co nie pasuje do obrazu Ciebie, jako kandydata do pracy, lidera, itp.

5. Podczas rozmowy zachęcam Cię do mówienia o Twoich założeniach, motywach, obawach. Rozmowa może dotyczyć również Twoich wartości, tożsamości, przekonań, gdyż one tworzą bazę do tego, w jaki sposób mówisz o sobie, swoich doświadczeniach i osiągnięciach. Współpraca ze mną to nie narzędziowe przekazywanie tego co robić, a czego nie. Metoda coachingowa w dużym skrócie zakłada, że za Twoimi działaniami stoją określone motywy, postawy, Twoja świadomość własnego wpływu na innych lub jej brak. Dlatego dość często się zdarza, że właśnie tym elementom częściowo poświęcone są nasze spotkania. Takie całościowe spojrzenie wspiera budowanie Twojej asertywnej postawy, dzięki której później możesz skuteczniej pokonywać wyzwania.

6. W swojej pracy opieram się na fundamencie profesjonalnego coachingu ICF, co gwarantuje Kodeks Etyczny ICF oraz Kontrakt (czyli forma umowy, gdzie głównym elementem jest cel, który dzięki współpracy ma zostać osiągnięty).

7. Wypracowywane rozwiązania wspieram swoją wiedzą i doświadczeniem. Oglądamy rozwiązanie z różnych punktów widzenia, jednakże ostateczną decyzję, jak będzie ono wyglądało podejmujesz samodzielnie, odnosząc się do swoich celów, intuicji, subiektywnego poczucia, co dla Ciebie jest odpowiednie, itp.

8. Nie tworzymy faktów i nie wymyślamy siebie na nowo.

9. Nie skupiamy się nadmiernie na mowie ciała i nie uczymy się technik manipulacji.

10. Może się zdarzyć, że część pracy będziesz wykonywać samodzielnie, pomiędzy spotkaniami, dla zwiększenia efektywności procesu rozwojowego.

Powyższe zasady dotyczą szerokiego zakresu tematycznego naszej współpracy. Możesz chcieć przygotowywać się do rozmowy dotyczącej awansu, podwyżki, rozmowy oceniającej z podwładnym bądź przełożonym, prezentacji przed nowym zespołem, jak również rozmowy o pracę.

1. CZY ROZMOWY KWALIFIKACYJNE TO ŚCIEMA?

Ty rekruterze zadajesz mi pytania z drugim dnem, ja kreatywnie mówię prawdę i sprawdzamy kto będzie lepszy…

więcej na blog

Kontakt

tel. +48 501 213 747
joanna.m.kepinska@gmail.com

Współpraca

Warszawski Gabinet Psychoterapii
www.psychoterapiaempiria.pl
Warszawa, ul. Elektoralna 21/1

Zobacz mnie na Facebooku